Alex og den fortryllende skærm

DKK 170,00

Et meget aktuelt tema. En hverdagshistorie om drengen Alex, som bliver helt opslugt af at spille på sin tablet. Alex ændrer adfærd og bliver sur og aggressiv, når han skal stoppe med at spille. Alex’ forældre bliver bekymrede da skærmen hurtigt fylder rigtig meget i Alex´ liv og de bliver nødt til at hjælpe Alex med at finde balancen. Lix 19.

ISBN 97887996831-3-0

Kontakt/bestil bøger via nl@forlagetirene.dk – påfør titel, ISBN nr og antal.

  • I bestillingen skal angives bestillerens navn, adresse og tlf. nr.
    • Institutioner skal endvidere påføre EAN nr. og kontaktperson
  • Du vil herefter modtage bøgerne på den ønskede adresse sammen med en faktura på bøgernes pris og porto.
Kategori:

Beskrivelse

Har I også fået en tablet ind i familien? Bliver dit barn irritabelt, når du beder ham/hende om at stoppe med at spille? Er det svært at få kontakt til barnet, mens der spilles? Er du i tvivl om, hvordan du skal tackle barnets lyst til at spille? Er du usikker på, hvordan jeres familie kan få en god hverdag, hvor barnets tablet er deltager? Overvejer du, hvordan barnets tablet kan blive en medspiller i familien, hvor dens positive egenskaber kan blive brugt på bedste vis?

Disse spørgsmål møder jeg dagligt hos forældre, når jeg som psykolog taler med forældre, der frustreres over den digitale verdens udfordring i hjemmet. Forældrene beskriver oplevelser af, at børnene opsluges af deres tablet og kan blive fjerne og ikkekontaktbare, samt at børnene ændrer adfærd og kan blive vrede og aggressive, når forældrene beder dem stoppe med at spille.

Disse meget aktuelle spørgsmål og frustrationer er anledning til, at jeg har skrevet denne bog.

Jeg ser, at tablets og andre former for digitale medier rummer mange gode muligheder for udvikling for børn, men jeg ser også, at der er en del udfordringer i den sammenhæng.

Det er mit ønske med denne bog at vise en vej til tackling af nogle af de problemstillinger, der kan opstå, når den digitale verden åbner sig for barnet.

Mit ønske er også at inddrage forældre og andre betydningsfulde voksne i observationen, interessen, forståelsen og håndteringen af problematikken, så børnene kan udvikle sig positivt, også med de digitale medier, der er kommet for at blive.

Bogen giver her et bud på en mulig belysning af problematikken og en mulig belysning af en håndtering.

Bogen her kan således være et oplæg til en diskussion, en erkendelse af en problematik, der er meget aktuel. Desuden kan den vise en mulig vej til fremme af en god løsning i den enkelte familie.

Og slutteligt ser jeg det som meget vigtigt at lære børn at bruge disse medier og være styrende i forhold til medierne, og ikke omvendt. Det kan være en proces, som kan få stor betydning for børnene fremadrettet i deres voksenliv.

Jeg har valgt at skrive bogen til børn, da de er hovedpersoner i problemfeltet. De kan hermed spejle sig selv i Alex. De kan genkende de følelser og den magi, som han oplever. De kan dermed få øget mulighed for forståelse af sig selv og mulighed for at se problemfeltet udefra. De kan læse om forældrenes vinkel på det, der sker. Og de kan få mulighed for at være en part, der kan tage ejerskab til en løsning sammen med de voksne, der slutteligt må være rammesættende.

Bogen kan være et godt udgangspunkt for diskussion og regelsætning i dialektikken mellem brugen af digitale medier og sund udvikling.